APARTMAJSKA HIŠA JANKO IN METKA

Hišni red

HIŠNI RED IN POGOJI BIVANJA

Za boljše, varnejše in udobno bivanje naj se upoštevajo pogoji in hišni red:

  • Nastanitev v apartma možna po 14.uri.
  • Odhod iz apartmaja do 10. ure.
  • Znotraj objekta uporaba copat.
  • V apartmaju je lahko le toliko oseb, kolikor je prijavljenih (lastnik ima pravico vstopa in preveriti število oseb) v nasprotnem primeru se zaračuna polna cena bivanja.
  • Kajenje v apartmaju ni dovoljeno.
  • Namerno povzročeno škodo je gost dolžan poravnati na kraju samem.
  • Odpadki se odlagajo zunaj v posode za smeti in ne v kontejner ali naravo.

Želimo prijetno bivanje.

Povpraševanje za prosti termin.

Apartmajska hiša
Janko in Metka

    Apartma